Janne Schaffer – My music story i Klubbhuset lördag 10/7 kl 19:30

Kom och upplev en musikalisk resa med Janne där han spelar och berättar om sina möten med Bob Marley, Ted Gärdestad, Abba, Björn J:son Lindh och Electric Banana band samt egna låtar med mera. Dryck och förtäring finns till försäljning. Välkomna alla medlemmar i Saltarö-Skärmarö Tomtägarförening. https://www.saltaro-skarmaro.com/bli-medlem/

Information från Vägföreningen

Här kommer information från vägföreningen angående reglerad parkering vid barnbadet. Parkeringsvillkor vid Barnbadet, Alléviken och på nya Ängen I sommar gäller nya parkeringsvillkor: Parkering endast tillåten på anvisade platser Inga båtsläp får parkeras någonstans Parkeringsbevis kommer att krävas, se nedan Området kommer att övervakas av ett parkeringsbolag Det finns 10 Läs mer…