Fler kommunala badplatser på Värmdö

Styrelsen har för att öka kommunens uppmärksamhet på behovet av fler badplatser på Värmdö registrerat ett medborgarförslag på kommunens hemsida. Gå in och stötta förslaget och stöd vårt arbete för att få till fler badplatser på Värmdö! https://www.varmdo.se/kommunochpolitik/insynochdialog/lamnasynpunktforslagellerklagomal/eforslag/aktuellaeforslag.4.3251048d16e2a7e78484ad2c.html