Fler kommunala badplatser på Värmdö

Styrelsen har för att öka kommunens uppmärksamhet på behovet av fler badplatser på Värmdö registrerat ett medborgarförslag på kommunens hemsida. Gå in och stötta förslaget och stöd vårt arbete för att få till fler badplatser på Värmdö!

https://www.varmdo.se/kommunochpolitik/insynochdialog/lamnasynpunktforslagellerklagomal/eforslag/aktuellaeforslag.4.3251048d16e2a7e78484ad2c.html

Jätteloka och andra invasiva arter

Här kommer lite information om Jätteloka och andra invasiva arter eftersom vi har fått en del frågor om detta nu i sommar.


Bekämpningen av Jätteloka ska skötas av den som äger marken. På Saltarö/Skärmarö är det Vägföreningen genom den förrättning som finns för området som ansvarar för bekämpningen. En plan för detta finns för ett antal platser där Vägföreningen har kännedom om att Jättelokan finns. Barnbadet är ett sånt område. Ser du Jätteloka på allmänningarna, hör gärna av dig till Vägföreningen så att de kan ta med i bekämpningsplanen när det dyker upp områden som de inte känner till. Kontaktuppgifter till Vägföreningen hittar du på www.saltarovag.se.

Som ägare av en fastighet på Saltarö/Skärmarö får man inte själv ge sig till att  börja bekämpa Jätteloka som står på allmänning. Hur bekämpningen ska göras och vem som får göra den bestämmer markägaren. 
Har du Jätteloka på din tomt är du skyldig att bekämpa den. Vid bekämpning gäller:Ta bort fröställningar kontinuerligt, under många år till dess att fröbanken i jorden är utarmad. Det är viktigt att se till att fröställningarna inte lämnas kvar i området. Andra metoder är rotkapning och uppgrävning som bör upprepas flera gånger per säsong.Hantera växtavfall och jord som kan innehålla frön så de inte sprids vidare. Använd skyddskläder och glasögon, då du kan få hudskador av växtsaften.
Anmäl även Parkslide och andra invasiva arter såsom som står på allmänningarna till Vägföreningen. Även för dessa är det markägaren som ansvarar för bekämpningen. Det behöver göras en plan för att göra denna bekämpning. 
Parkslide är en svår växt att bekämpa. Det krävs ofta en kombination av flera metoder för att få effekt.

Vi behöver alla hjälpas åt så att våra ängar här ute på Saltarö/Skärmarö blir fria från invasiva arter som inte hör hemma i vår natur. Kom ihåg att kontakta Vägföreningen så att de får kännedom om dessa växter. Kom ihåg, gå inte ut på allmänningarna och gör bekämpningsinsatser på eget bevåg. Det är Markägaren som har ansvaret. 

Jätteloka
Parkslide

Information om sommaren 2020

Bästa medlemmar och grannar,

Sommaren i år blir inte som vi önskar eller drömmer om. Den blir mindre, snävare och strängare. Men den kommer, med värme och vila för de flesta, och hit ut till norra Värmdö kan de många av oss som bor i Stockholmsområdet ta oss utan att bryta mot FHMs riktlinjer. Det kan alla andra Stockholmare också, mer om det strax.

Som ni alla har kunnat se i årets medlemstidning har vi i styrelsen för SSTF planerat för sammankomster och musikevenemang som vi är vana vid att ha här på sommaren. Och som ni säkert har förstått redan kommer det allra mesta att ställas in. Vi får hoppas på sommaren 2021.

Men det är en grupp Saltarö-Skärmarobor som vi vill försöka ge en så fin sommar som det bara är möjligt, och det är barnen. De har ju gått i skolan hela terminen, så nog ska de väl få sina uppskattade sommaraktiviteter? Vad vi kan se idag kommer vi att kunna genomföra både simskola och fotbollskola och vi vill också gärna se ungarna dansa på sitt sommardisco på dansbanan.

Städdagen lördagen den 13 juni är viktig i år, kom till Barnbadet för att rensa och kratta! Vi bjuder alla som deltar på grillad korv!

Årsmötet kommer att hållas som planerat lördagen den 27 juni, välkommen med en motion om du har förslag och ideer kring hur föreningen ska tackla epidemin!

Följande evenemang är inställda:

 • Midsommar
 • Saltaröanernas jazzkväll den 9 juli
 • AllCovers den 11 juli
 • Öppen scen den 15 juli
 • Bakluckeloppis den 16 juli

Barnaktiviter som kommer att genomföras 2020 på Saltarö-Skärmarö:

 • Seglarskola
 • Anmälningsdag till simskola och fotbollskola den 5 juli
 • Första dagen för simskola och fotbollskola den 6 juli
 • Barndisco på Klubbhusets dansbana den 14 juli

Slutligen några ord om baden denna sommar på Saltarö och Skärmarö. Eftersom många fler Stockholmare och Värmdöbor än vanligt kommer att stanna hemma i sommar i stället för att resa till Medelhavet eller andra hav blir det trångt på stränderna. Barnbadet sköts av föreningen men det står förstås fritt för alla människor att ta sig dit för att bada. Vi kan inte stänga någon ute. Det gäller även övriga badplatser. Det finns inte heller möjlighet att stänga av allmänna vägar för biltrafik. De parkeringsplatser som brukar bli överfulla med badgäster ligger inte på mark som föreningen kan kontrollera användningen av. Kiosken vid Barnbadet drivs sedan många år på ett förtjänstfullt vis, och vi vill väl stödja det lokala näringslivet?Det ser med andra ord ut att bli en sommar som kommer att kräva tålamod och medborgerlighet av oss alla.

//Styrelsen för SSTF

Tack alla medlemmar!

Vi i styrelsen skulle vilja rikta ett stort tack till alla som är medlemmar i Saltarö-Skärmarö Tomtägarförening och vi vill samtidigt också passa på att informera lite om några av de investeringar som vi har gjort under våren så att alla skall veta vad medlemsavgiften används till.

 1. En stor investering som vi har gjort under våren är att vi har dragit ny el med högre kapacitet till kiosken vid Barnbadet. Elen har varit underdimensionerad till kiosken tidigare och för att vi skall kunna säkra en långsiktig möjlighet att driva kiosken vidare har vi nu dragit om elen till kiosken. Om ni går förbi Barnbadet ser ni spår i marken från grävningen där den nya kabeln har dragits upp till klubbstugan.
 2. Vi har också bättrat på ytskikten inne i klubbstugan och dragit nya uttag till elradiatorerna som var väldigt gamla. Väggarna inne i klubbhuset är nu vita och fina.

3. Stranden vid Barnbadet – Ni som har badat vid barnbadet de senaste somrarna har säkert märkt att den matta som ligger på botten för att skydda stranden mot växter som växer upp har börjat ge vika och gått sönder på vissa ställen. Vi har i styrelsen under vintern diskuterat olika alternativ för hur man kan åtgärda detta. Ett alternativ skulle vara att byta ut hela mattan men det är ett stort projekt och de som vi har varit i kontakt med har rekommenderat oss att låta mattan ligga kvar och istället fylla på med ordentligt med sand på stranden som sedan skall spridas ut över mattan med hjälp av strömningarna i vattnet. Vi har därför beställt 60 ton sand som nu är levererad till Barnbadet och på väg ut i vattnet.

Sanden har grävts ut närmast bryggan och kommer med hjälp av strömmar och badande barn spridas ut till höger och bort mot vassen.
Ny fin sand på stranden vid Barnbadet

//Styrelsen

Välkommen till årets plantbytardag lördag 23e maj – Anmäl intresse på facebook eller via mail

Är du intresserad av att komma till plantbytardagen, lördagen den 23 maj? Läs mer om den i årets medlemstidning.

På grund av den pågående pandemin vill vi gärna att du anmäler ditt intresse så att vi kan planera för säkra förhållanden. Anmäl ditt intresse antingen via mail till styrelsen@saltaro-skarmaro.com eller via att anmäla dig till evenemanget på Facebook.


Alla ska tänka på att hålla avstånd så att vi inte smittar varandra
Kom INTE till plantbytardagen om
– du känner dig sjuk, har ont i halsen eller hosta o s v
– om du är äldre än 70 år. Skicka ett yngre ombud
– du inte vill stå och vänta vid köbildning

Vi hoppas på en fin dag med många små plantor som byter ägare!