Klubbhuset kan hyras av medlem för aktivitet utan övernattning för 500 kronor.
Om du vill hyra kontakta styrelsen via kontaktrutorna under fliken Kontakta oss.