Vart går medlemsavgiften? 

Saltarö-Skärmarös attraktivitet utgörs till stor del av områdets charm och vackra natur men även av ett aktivt föreningsliv som erbjuder olika aktiviteter. Största delen av medlemsavgiften till tomtägarföreningen går till de olika aktiviteter som föreningen ordnar samt till kostnader för produktion och distribution av medlemstidningen som inte täcks av annonsintäkter, skötsel och drift av föreningshuset, kiosken, fotbollsplanen och områdets badplatser. Tjugo procent av medlemsavgiften avsätts till barnbadsfonden för framtida investeringsbehov av bryggor och annat som rör våra badplatser.  Saltarö-Skärmarö Tomtägarförening har sin historia sedan 1936. Utan dess existens skulle skötseln av området och trivselaktiviteter upphöra.  För att det ska kunna bevaras behövs du som medlem i föreningen. Föreningen är ideell och inget arvode utgår till styrelsens medlemmar. 

Tack för ditt stöd.