Styrelsen består av följande personer som valdes på stämman 2020:

  • Lennart Vaara, Ordförande  
  • Cecilia Runnström, Vice Ordförande     
  • Anna Sörnäs, Ledamot  
  • Tomas Törnblom, Kassör 
  • Yngve Terelius, Ledamot
  • Maja Lind, Ledamot
  • Marie Edström, Suppleant
  • Anette Wickberger, Suppleant

 Till valberedningen valdes:

  • Tommy Jönsson
  • Karin Johansen

 Revisor

 • Berndt Holmer