Styrelsen

Styrelsen består av följande personer som valdes på stämman 2019:

  • Lennart Vaara, Ordförande  

 

  • Cecilia Runnström, Vice Ordförande     

                  

  • Anna Sörnäs, Ledamot  

 

  • Tomas Törnblom, Kassör 

 

  • Jonas Karlsson, Sekreterare

 

  • Maja Lind, Ledamot

 

  • Marie Edström, Suppleant
  • Anette Wickberger, Suppleant

 

 Till valberedningen valdes:

  • Tommy Jönsson

 

  • Karin Johansen

 Revisor

 • Berndt Holmer