Styrelsen

Styrelsen består av följande personer som valdes på stämman 2018:

 • Vakant, Ordförande  
 • Ragnar Santesson, Sekreterare  
 • Lars-Göran Palmér, Kassör   
 • Cecilia Runnström, Ledamot 
 • Therese Leike Kärvestedt, Ledamot                  
 • Anna Sörnäs, Ledamot  
 • Roger Johansson, Ledamot 
 • Jonas Karlsson, Ledamot
 • Maja Lind, Suppleant
 • Anette Wickberger, Suppleant
 • Lennart Vaara, Suppleant

 Till valberedningen valdes:

 • Therese Törnblom
 • Karin Johansson
 • Jenny Ottersten Hamberg

 Revisor

 • Berndt Holmer