Fler kommunala badplatser på Värmdö

Styrelsen har för att öka kommunens uppmärksamhet på behovet av fler badplatser på Värmdö registrerat ett medborgarförslag på kommunens hemsida. Gå in och stötta förslaget och stöd vårt arbete för att få till fler badplatser på Värmdö! https://www.varmdo.se/kommunochpolitik/insynochdialog/lamnasynpunktforslagellerklagomal/eforslag/aktuellaeforslag.4.3251048d16e2a7e78484ad2c.html

Välkommen till årets plantbytardag lördag 23e maj – Anmäl intresse på facebook eller via mail

Är du intresserad av att komma till plantbytardagen, lördagen den 23 maj? Läs mer om den i årets medlemstidning. På grund av den pågående pandemin vill vi gärna att du anmäler ditt intresse så att vi kan planera för säkra förhållanden. Anmäl ditt intresse antingen via mail till styrelsen@saltaro-skarmaro.com eller Läs mer…