Janne Schaffer – My music story i Klubbhuset lördag 10/7 kl 19:30

Kom och upplev en musikalisk resa med Janne där han spelar och berättar om sina möten med Bob Marley, Ted Gärdestad, Abba, Björn J:son Lindh och Electric Banana band samt egna låtar med mera. Dryck och förtäring finns till försäljning. Välkomna alla medlemmar i Saltarö-Skärmarö Tomtägarförening. https://www.saltaro-skarmaro.com/bli-medlem/

Information från Vägföreningen

Här kommer information från vägföreningen angående reglerad parkering vid barnbadet. Parkeringsvillkor vid Barnbadet, Alléviken och på nya Ängen I sommar gäller nya parkeringsvillkor: Parkering endast tillåten på anvisade platser Inga båtsläp får parkeras någonstans Parkeringsbevis kommer att krävas, se nedan Området kommer att övervakas av ett parkeringsbolag Det finns 10 Läs mer…

Fler kommunala badplatser på Värmdö

Styrelsen har för att öka kommunens uppmärksamhet på behovet av fler badplatser på Värmdö registrerat ett medborgarförslag på kommunens hemsida. Gå in och stötta förslaget och stöd vårt arbete för att få till fler badplatser på Värmdö! https://www.varmdo.se/kommunochpolitik/insynochdialog/lamnasynpunktforslagellerklagomal/eforslag/aktuellaeforslag.4.3251048d16e2a7e78484ad2c.html