Söndag 21 maj är det årsmöte i GAMLA SKOLAN kl. 13:00

Gamla Skolan ligger på Ekslingan 15. Klicka på den här länken så får du det på karta: http://www.saltaro.nu/hitta-hit.aspx.