Hasse Sporre, Göran Lind och ??? spelar jättetrevlig musik 🙂