Kalendariet för SSTFs aktiviteter 2022 är nu uppdaterat även på hemsidan och medlemstidningen har förhoppningsvis nått alla medlemmar. Är det någon som inte har fått sin medlemstidning så kontakta styrelsen@saltaro-skarmaro.com.

Välkomna till årets aktiviteter!