Här kommer lite information om Jätteloka och andra invasiva arter eftersom vi har fått en del frågor om detta nu i sommar.


Bekämpningen av Jätteloka ska skötas av den som äger marken. På Saltarö/Skärmarö är det Vägföreningen genom den förrättning som finns för området som ansvarar för bekämpningen. En plan för detta finns för ett antal platser där Vägföreningen har kännedom om att Jättelokan finns. Barnbadet är ett sånt område. Ser du Jätteloka på allmänningarna, hör gärna av dig till Vägföreningen så att de kan ta med i bekämpningsplanen när det dyker upp områden som de inte känner till. Kontaktuppgifter till Vägföreningen hittar du på www.saltarovag.se.

Som ägare av en fastighet på Saltarö/Skärmarö får man inte själv ge sig till att  börja bekämpa Jätteloka som står på allmänning. Hur bekämpningen ska göras och vem som får göra den bestämmer markägaren. 
Har du Jätteloka på din tomt är du skyldig att bekämpa den. Vid bekämpning gäller:Ta bort fröställningar kontinuerligt, under många år till dess att fröbanken i jorden är utarmad. Det är viktigt att se till att fröställningarna inte lämnas kvar i området. Andra metoder är rotkapning och uppgrävning som bör upprepas flera gånger per säsong.Hantera växtavfall och jord som kan innehålla frön så de inte sprids vidare. Använd skyddskläder och glasögon, då du kan få hudskador av växtsaften.
Anmäl även Parkslide och andra invasiva arter såsom som står på allmänningarna till Vägföreningen. Även för dessa är det markägaren som ansvarar för bekämpningen. Det behöver göras en plan för att göra denna bekämpning. 
Parkslide är en svår växt att bekämpa. Det krävs ofta en kombination av flera metoder för att få effekt.

Vi behöver alla hjälpas åt så att våra ängar här ute på Saltarö/Skärmarö blir fria från invasiva arter som inte hör hemma i vår natur. Kom ihåg att kontakta Vägföreningen så att de får kännedom om dessa växter. Kom ihåg, gå inte ut på allmänningarna och gör bekämpningsinsatser på eget bevåg. Det är Markägaren som har ansvaret. 

Jätteloka
Parkslide