Vi i styrelsen skulle vilja rikta ett stort tack till alla som är medlemmar i Saltarö-Skärmarö Tomtägarförening och vi vill samtidigt också passa på att informera lite om några av de investeringar som vi har gjort under våren så att alla skall veta vad medlemsavgiften används till.

  1. En stor investering som vi har gjort under våren är att vi har dragit ny el med högre kapacitet till kiosken vid Barnbadet. Elen har varit underdimensionerad till kiosken tidigare och för att vi skall kunna säkra en långsiktig möjlighet att driva kiosken vidare har vi nu dragit om elen till kiosken. Om ni går förbi Barnbadet ser ni spår i marken från grävningen där den nya kabeln har dragits upp till klubbstugan.
  2. Vi har också bättrat på ytskikten inne i klubbstugan och dragit nya uttag till elradiatorerna som var väldigt gamla. Väggarna inne i klubbhuset är nu vita och fina.

3. Stranden vid Barnbadet – Ni som har badat vid barnbadet de senaste somrarna har säkert märkt att den matta som ligger på botten för att skydda stranden mot växter som växer upp har börjat ge vika och gått sönder på vissa ställen. Vi har i styrelsen under vintern diskuterat olika alternativ för hur man kan åtgärda detta. Ett alternativ skulle vara att byta ut hela mattan men det är ett stort projekt och de som vi har varit i kontakt med har rekommenderat oss att låta mattan ligga kvar och istället fylla på med ordentligt med sand på stranden som sedan skall spridas ut över mattan med hjälp av strömningarna i vattnet. Vi har därför beställt 60 ton sand som nu är levererad till Barnbadet och på väg ut i vattnet.

Sanden har grävts ut närmast bryggan och kommer med hjälp av strömmar och badande barn spridas ut till höger och bort mot vassen.
Ny fin sand på stranden vid Barnbadet

//Styrelsen