Är du intresserad av att komma till plantbytardagen, lördagen den 23 maj? Läs mer om den i årets medlemstidning.

På grund av den pågående pandemin vill vi gärna att du anmäler ditt intresse så att vi kan planera för säkra förhållanden. Anmäl ditt intresse antingen via mail till styrelsen@saltaro-skarmaro.com eller via att anmäla dig till evenemanget på Facebook.


Alla ska tänka på att hålla avstånd så att vi inte smittar varandra
Kom INTE till plantbytardagen om
– du känner dig sjuk, har ont i halsen eller hosta o s v
– om du är äldre än 70 år. Skicka ett yngre ombud
– du inte vill stå och vänta vid köbildning

Vi hoppas på en fin dag med många små plantor som byter ägare!