22 juli kl 14-17 Värmdöbälgarna, Gammeldans

Hambo, Shottis, Vals och Snoa samt annat som önskas så valla danspjucken!!