Stora anmälningsdagen vid barnbadet, söndagen den 8 juli kl 10-12

Anmälan till simskola, fotbollsskola (och eventuellt tennisskola?) görs på plats vid barnbadet. Deltagare vid sim- och fotbollsskola måste tillhöra hushåll som är betalande medlemmar i föreningen. Medlemskap kontrolleras på plats.

Sim- och fotbollsskolan börjar 9 juli och har avslutning 28 juli.