Uppdatering medlemsregister

Vi har blivit varse att det kan finnas felaktigheter i det senast uppdaterade medlemsregister vi förlitat oss på för utskick av tidning och faktura i år.

Har du blivit drabbad? Vänligen maila eventuella ändringar till styrelsen@saltaro-skarmaro.com

Vi har i år investerat i att skapa ett digitalt medlemsregister med direkt koppling till föreningens faktura-utskick varför alla ändringar tacksamt mottages så vi får ett tip-top register att förlita oss på framåt.

Tack för er hjälp och förståelse!