Extra föreningsstämma den 15 juli 2017 kl 13.00

Vid föreningens årsstämma, som hölls den 21 maj, sågs flera nya medlemmar och bland dem även yngre Saltarö-Skärmaröbor, vilket förstås är viktigt med tanke på vår förenings fortsatta liv.

Diskussionerna då den viktigaste punkten på dagordningen skulle avgöras visade dock tyvärr att viljan att ta på sig en del av det arbete som möjliggör de många sommaraktiviteter som gläder alla inte är så utbredd. Fler av oss som bor på Saltarö och Skärmarö, permanent eller under sommarhalvåret, behöver avsätta lite tid för att föreningen ska kunna leva vidare.

Val
Vid val till förtroendeposter lyckades stämman inte välja en ny ordförande, utan Olle Markstedt kvarstår till den extra stämman som beslöts till den 15e juli.
Ragnar Santesson valdes till sekreterare på 2 år
Lars-Göran Palmer valdes till kassör på 1 år, fyllnadsval
Cecilia Runnström 2 år, ledamot
Alexander Hansson 2 år, ledamot
Roger Johansson 1 år, ledamot, fyllnadsval
Anette Vikberger 2 år, suppleant

Vakanser som ska tillsättas på extrastämman den 15e juli
Ordförande
1 ledamot, 1 år, fyllnadsval
2 suppleanter, en på 2 år och en på 1 år, fyllnadsval
Ny valberedning

Det är viktigt att du som medlem tänker över vad du skulle kunna bidra med! 

Kanske måste Saltarö-Skärmarö Tomtägarförening läggas ner efter 80 år? Kanske är detta den sista sommaren då medlemstidningen med stolthet och glädje kan berätta om simskola, valborgs-och midsommarfirande?

Kom och diskutera framtiden!

Styrelsen