Vad händer på Saltarö-Skärmarö i sommar?

Kalendarium 2017

När du blir medlem i Saltarö-Skärmarö tomtägarförening får du årets medlemstidning Aktuellt 2017 i brevlådan, och i den finns årets höjdpunkter mer noggrannt beskrivna, liksom vad Saltarö Tennisklubb, Saltarö Vägförening och Saltarö Bryggförening har att erbjuda. Dessutom hittar du medlemsregistret och många nyttiga annonsörer.